Kurs obejmuje zagadnienia związane z zachowaniami ryzykownymi w kultu...